ЗВЕЗДНА ПЛЕЯДА МУЗИКАЛНИ ТВОРЦИ ЗАВЛАДЯВА СЦЕНАТА НА ФЕСТИВАЛ „СЕМЕ БЪЛГАРСКО” В СЕВЛИЕВО

close